Privacyverklaring

Swinted

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Swinted

Functionaris Gegevensbescherming: Susanne Wijnen
Stevensvaartje 7
5712 SW SOMEREN
Tel. 06-48773160
www.swinted.com
info@swinted.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Swinted verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, middels de bestellingen via de webshop of door contact met Swinted.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Wij bewaren deze gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen of jouw betaling af te handelen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Het bewaren van deze persoonlijke gegevens gebeurt op een integere manier.

Indien een beeltenis van uw bestelling is verschenen op de website of social media-kanalen van Swinted, is dit bedoeld om de sfeerimpressie of nieuws te delen met onze klanten. Indien uw beeltenis hierbij is verschenen, dan is hier van tevoren toestemming voor gegeven. Indien u toch uw beeltenis wil laten verwijderen, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.

Gegevens via onze website
Het is niet onze bedoeling gedetailleerde gegevens van bezoeken aan onze website te verzamelen. Enkel het aantal bezoeken aan onze website en de afzonderlijke pagina’s worden geregistreerd, zonder dat details van het bezoek worden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Swinted bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Swinted verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Swinted gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Swinted en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@swinted.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek .

Swinted wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Swinted neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@swinted.com

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag de mogelijkheden bespreken voor maatwerk? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×